Bə Amerkə Konqresi həmlə,ğərbi demokratiyə puçəti nışon doydə.

taleshi radio 2 views
Əsalımi İmom Cımə voteşe:Amerkə de tosə ısət jıqo qıləy yavə və bə xoş nıomə rujış bıə nıbe.

Add Comments