2 qılə aləmi Xanım...

taleshi radio 3 views
Imruj Hicri Ğəməri Cəmadiul Sani manqi 3 bə təğvimi əsos ımruj de Xıdo Rəsul(s) qiramiyə kinə iyən dınyo şiəyon 1-nə İmom Həzrəte Əli(ə) qiramiyə həyot həmro şəhodəti sorqərdışi bərobəre.

Add Comments