Ğudsədə bə Rəməzonə manqi vəy beşey

taleshi radio 1 views
Rujə Mo astanədə Məscidul-Əğsa və Ğubbətus-Səxrə məçiti ğumbədi təmiz kardey

Add Comments