Rusiyə kamikadze dronon bə terroristə Cəbhətun-Nusrə zidd əməliyyyoton

taleshi radio 1 views
Rusiyə hərbi ğıvvon de kamikadze bepilotə təyyoron vositə Suriyə İdlibədə bə terroristə Cəbhətun-Nusrə zidd əməliyyiton bə vırə rosnəşone

Add Comments