Cəlbu` zindoniku Fələstınıjə məhbuson heyrətamizə surətədə vitey,bə seonist rejimi ıştə sə qim kardey boyis bıə

taleshi radio 0 views
Cəlbu` zindoniku Fələstınıjə məhbuson heyrətamizə surətədə vitey,bə seonist rejimi ıştə sə qim kardey boyis bıə

Add Comments