Sünni ruhanysy Eýranyň Sistan we Bulujystanynda alnyp gaçyldy we öldürildi

türkmen radıosy 4 views
Durnuksyzlygy döretmek maksadyna ýetmek üçin her zat etýän terrorçylar tarapyndan , Eýranda bölünişik döretmek üçin ýene bir tagalla . 9-njy dekabrda Sistan we Bulujystan welaýatynyň resmileri , bir gün öň alnyp gaçylan sünni ruhanysy Molawi Abdulwahed Riginiň jesediniň tapylandygyny aýtdy.

Add Comments