Eýranlylar “9-inji Deýi” hatyralamak üçin tutuş ýurt boýunça ýörişlere gatnaşýarlar

türkmen radıosy 7 views
2009-njy ýylyň 30-njy dekabrynda Eýranda tutuş ýurt boýunça guramaçylykly ýörişler daşary ýurtlar tarapyndan goldanýan saýlawdan soňky bidüzgünçilikleri bes etdi. Her ýyl bu gün adamlar dürli şäherlere, esasanam paýtagt Tährana ýygnanyp, ýurtda bidüzgünçiliklere sebäp bolanlaryň hemmesine soňky zarba uran “epiki” ýörişleri ýatlaýarlar.

Add Comments