Ysraýyl güýçleri Aqabat Jaber lagerine hüjüm etdiler

türkmen radıosy 0 views
Ysraýyl güýçleriniň bir palestinaly öýi gurşap alan Günbatar kenarda ýerleşýän Aqabat Jaber lagerinde bäş palestinaly ýaralandy. Habar berişlerine görä, regimiň esgerleri agyr tehnika bilen lagere hüjüm edipdirler. Mona Kandil, Ysraýyl esgerleri tarapyndan Aqabat Jaber lageriniň tupany barada jikme-jik maglumat berdi.

Add Comments