amrikanyň portland şäherindäki protestçiler öz arzaly çykyşlarynda banklara we dükanlara hüjüm etdiler.

türkmen radıosy 1 views
amrikanyň portland şäherindäki protestçiler öz jynsparazlyga garşy arzaly çykyşlarynda banklara we dükanlara hüjüm edip olaryň aýnalaryny döwdüler.

Add Comments